Racun Rumpai | Racun Serangga | Racun Kulat | Bahan Permukaan | Racun Tikus
 
Racun Rumpai - Senarai Produk K. Aktif Produk
  FACET DF (BEHN MEYER)
Saiz Unit Harga (RM)
100 gm Call or E-mail
Kandungan Aktif & Peratusan
Quinchlorac 75%
 
  GATEWAY 75EC (HEXTAR)
Saiz Unit Harga (RM)
1 liter Call or E-mail
4 liter Call or E-mail
   
Kandungan Aktif & Peratusan
Mcpa 75
 
 
  HEXTAR PARAQUAT (HEXTAR)
Saiz Unit Harga (RM)
20 liter Call or E-mail
4 liter Call or E-mail
   
Kandungan Aktif & Peratusan
Paraquat dichloride 13%
 
  HEXTAR PARAQUAT (BEHN MEYER)
Saiz Unit Harga (RM)
20 liter Call or E-mail
Kandungan Aktif & Peratusan
paraquat dichloride 13%
 
  MAPA SODIUM CHLORATE (HEXTAR)
Saiz Unit Harga (RM)
50 kg Call or E-mail
1 kg Call or E-mail
Kandungan Aktif & Peratusan
Sodium chlorate 99.9%
 
* Harga berubah tanpa sebarang notis

[prev 5][11][12]

© 2017 Koperasi Ladang Pekebun-Pekebun Kecil Malaysia Berhad. Hak Cipta Terpelihara.